Dnia 8 marca b.r. w Warszawie miał miejsce wypadek, w wyniku którego zginął ANDRZEJ GRABOWSKI pomysłodawca, twórca, autor tekstów, współwykonawca BBB Piszący te słowa brat Andrzeja Krzysztof, partner z duetu
BRACIA BIM BAM BOM,
po długim zastanowieniu postanowił kontynuować projekt estradowy BBB,
żeby nie zaprzepaścić ogromnej pracy jego twórcy, a także, aby nie zrywać
kontaktów z dziećmi, bawiącymi się podczas koncertów i występów BRACI BBB.
Nowe doświadczenie, jakim jest praca menadżerska, przeraża mnie,
ale mam nadzieję na szybkie znalezienie kogoś, kto chciałby wziąć na siebie
ciężar pracy menadżera, a mnie pozwolił skoncentrować sie na problemach
artystycznych, co zawsze było moim udziałem w projekcie BBB.
Pojawił się już człowiek, który zastąpi mojego brata na scenie,
więc może uda mi się kontynuować pracę Andrzeja.
Może zabrzmi to pompatycznie, ale przyszłą działalność duetu BBB,
chciałbym właśnie mojemu Bratu zadedykować.

K. Grabowski - brat
marzec 2008